divendres, 7 de gener del 2011

Puc catalanitzar-me el nom o el cognom?

A classe va sorgir aquesta qüestió i aquí teniu la resposta. Si cliqueu l'enllaç podeu obtenir més informació.
Sí. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a l'ús de la forma ortogràfica correcta en català o en aranès dels seus noms i cognoms, i a incloure la conjunció i entre els cognoms. Per tant, si considereu que els vostres noms i cognoms no estan ben escrits, podeu demanar un certificat sobre la forma correcta que els correspon. Amb aquest certificat podeu demanar al Registre Civil del lloc on es va fer la inscripció o del lloc on esteu empadronats que us canviïn la forma errònia per la correcta.
   Noms i cognoms
Informació sobre els tràmit de correcció de noms i cognoms.